Cursus Inzicht in Europa (Oriëntatie op de EU)

De nadruk van deze training ligt op de werking van de EU in de praktijk en op het verwerven van vaardigheden. Uiteraard passeren de algemene kaders van de EU en de actualiteiten de revue, maar verder leert u snel EU informatie terugvinden, speelt u zelf een rol in het radarwerk van de Haagse afstemming, en ervaart u de dynamiek van de onderhandelingen in de Raad. Een opdracht die als rode draad doorheen de training loopt staat ons toe om het programma te laten aansluiten op uw specifieke leerwensen. De koppeling tussen de eigen dossiers en de EU context staat hierbij centraal.

Deze vierdaagse cursus bestaat uit twee modules van elk twee dagen. Aanmeldingen voor de volgende twee edities van de cursus in 2019 zijn inmiddels geopend.

De kosten voor deze cursus bedragen 1.850 euro.

Locatie Startdatum/tijd Inschrijven
Instituut Clingendael, Den Haag08-09-2019 00:00:00Inschrijven

Doelgroep

Deze vierdaagse cursus is bestemd voor Rijksambtenaren die in aanraking (zullen) komen met Europese dossiers en hun inzicht in de Europese besluitvormingsprocessen willen aanscherpen.  

Voor een overzicht van deelnemende organisaties kunt u contact met ons opnemen via eu-orientatie@clingendael.org